Mijn vader stierf toen ik negen jaar was en mijn moeder stierf op mijn negentwintigste. Een paar jaar daarna verloor ik mijn oudste zus en gaven mijn jongere zus en ik heel vanzelfsprekend haar uitvaart vorm. Ik denk dat dit werk toen in mij begonnen is. Op de opleiding tot ritueelbegeleider ontdekte ik dat ik eigenlijk heel mijn leven al rituelen verzin en toepas, zonder dat ik het me bewust was: ik dacht dat iedereen dat deed. Ik heb relativeringsvermogen en gevoel voor humor; niet ├ílle afscheid hoeft zwaar te zijn. 

op weg naar wie ik nu ben

terug