Een ritueel versterkt bestaande banden en schept nieuwe verbanden met en tussen de degenen die bij het ritueel betrokken zijn. Rituelen verdiepen relaties. Zoals Anselm Grün het zo mooi zegt: ‘Rituelen nodigen ons uit om iets te doen voor, of te zeggen tegen een ander wat we normaal gesproken niet gedaan zouden hebben. Ze helpen ons over de drempel naar de ander.'

Rituelen brengen je dichter bij de ander

terug